Wie is Sofie?

  • fiere mama van 3 dochters: Stiene, Klara en Ireen
  • studeerde in 2000 af als vroedvrouw
  • werkt sindsdien in de verloskamer van het AZ Sint-Lucas te Gent
  • studeerde in 2005 af als internationaal erkende Lactatiekundige
  • volgde in 2011 de opleiding Referentievroedvrouw Diabetes
  • haalt sinds 2011 veel voldoening uit de begeleiding van kersverse mama's en papa's bij de eerste zorgen van hun baby thuis
  • begeleidt ouders individueel voor en tijdens de zwangerschap en na de bevalling
  • lid van de Tiende Maand